ردیف

نام باربری

آدرس

تلفن

1

آریا بار

شهرک حمل و نقل کالای اهوازو شهرک بزرگ بنکداران

06135575855

2

وطن گرد

شهرک حمل و نقل کالای اهواز

06133832612

09120267003

 

باربری اهواز

 بنکداران اهواز

09393212912